• „Można oczy zamknąć na rzeczywistość,
              ale nie na wspomnienia”

                                                          Stanisław, Jerzy Lec


     

     

    Z wielką przyjemnością informujemy, że od września 2014 r. rozpoczął swą działalność Szkolny Klub Absolwenta. 

    Impulsem do podjęcia takiej działalności byli nasi kochani uczniowie, którzy w każdej wolnej chwili „wpadali odwiedzić stare mury”, odwiedzali wychowawców i nauczycieli, przynosząc swoje kłopoty i radości, dzieląc się wrażeniami z nowej szkoły, miejsca pracy. Wspominali z nami „stare dobre czasy”. Podkreślali, że to Tu czuli się bezpieczni i ważni. Wiele sympatii i przyjaźni nawiązanych w murach szkoły trwa po dzień dzisiejszy. 

    Wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży założyliśmy Klub Absolwenta.

    A oto cele naszej działalności:
     Godne reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym, budowanie jej pozytywnego wizerunku;
     dalsze wspieranie celów wychowawczych i edukacyjnych szkoły; 
     rozwój osobowości młodych ludzi, integrowanie i utrwalanie więzi środowiskowych absolwentów;
     propagowanie koleżeńskich form kontaktów;
     monitorowanie losów absolwentów;
     wspieranie młodszych kolegów przy wyborze szkół gimnazjalnych i w przyszłości ponadgimnazjalnych;
     przekazywanie informacji na temat możliwości rozwoju, kariery edukacyjnej;
     organizacja uroczystości szkolnych, imprez lokalnych, jubileuszy szkoły.

    Klub  realizuje swoje cele poprzez organizowanie spotkań oraz współpracę z innymi organizacjami na rzecz naszych absolwentów. Na tych spotkaniach nasi absolwenci będą mieli możliwość powrotu do dawnych, beztroskich lat swojej szkolnej młodości. 

    W ten sposób chcemy ocalić od zapomnienia ten ważny kawałek Waszego życia, stworzyć możliwość podzielenia się z innymi wspomnieniami, wrażeniami, dawnymi przygodami, aktualnymi doświadczeniami; służyć radą i pomocą w trudnych chwilach. 
    Kandydatów do klubu prosimy o przesyłanie krótkich informacji na swój temat (klubabsolwentazsi75@wp.pl ) oraz podanie zwrotnego adresu mailowego. Tą drogą będziemy informować o spotkaniach, oraz wysyłać zaproszenia na szkolne uroczystości. Pragniemy również zaprezentować Wasze osiągnięcia i sukcesy jakie odnosicie w życiu prywatnym jak i zawodowym.
       Informujemy, że dnia 18 grudnia o godzinie 18:00 odbędzie się spotkanie wigilijne klasy 3 b pani Doroty Zielińskiej. Serdecznie zapraszamy!!!!

    Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację 

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135 im. Marii Kownackiej w Warszawie, ul. Grzegorza Przemyka 5
   • sp135@edu.um.warszawa.pl
   • tel./fax (22) 671 33 72
   • SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 135 03-982 Warszawa ul. Grzegorza Przemyka 5
   • Inspektorem Ochrony Danych, przypisanym do naszej szkoły jest: Imię nazwisko – Magdalena Gadomska Adres email - SP135_IOD@DBFOPLD.WAW.PL
 • Galeria zdjęć

  • WOŚP 2020
  • Muzeum Warszawskiej Pragi.
  • Zdjęcia szkoły