• Klasy I-VI

    Program pracy z Patronem Szkoły Podstawowej
    Marią Kownacką


     Działania wychowawcze nakierowane na integrację wewnątrzgrupową, budowanie więzi rówieśniczych.
     Działania wychowawcze związane ze środowiskiem naturalnym, jego ochroną i decyzjami zdrowotnymi.
    Twórczość własna uczniów - literacka, plastyczna, muzyczna, teatralna, redakcyjna.
     Rozwijanie i doskonalenie samodzielnego poszukiwania wiedzy i posługiwanie się nią w działaniach praktycznych.


     

    Lider integracji

    Rozumie potrzeby innych.
     Odczuwa wewnętrzną motywację do bezinteresownej pomocy dzieciom niepełnosprawnym.
     Czynnie pomaga uczniom o obniżonej sprawności.
     Staje w obronie pokrzywdzonych.


     

    REGULAMIN ZDOBYWANIA ODZNAKI PATRONA

    Regulamin zdobywania odznaki w klasie I
    "Dobry kolega, koleżanka" 


    1.   Pomaga słabszym.
    2.   Pożycza przybory szkolne.
    3.   Zanosi lekcje chorym kolegom.
    4.   Ułatwia innym prace na lekcji.
    5.   Zwraca uwagę na dobre cechy kolegów.
    6.   Pociesza w trudnych sytuacjach (ew. pomaga).
    7.   Unika sytuacji konfliktowych.
    8.   Stara się pogodzić skłóconych kolegów.
    9.   Używa często "czarodziejskich słów": proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia.
    10.   Zgodnie współpracuje i współdziała w grupie.


     

    kl.I Dzielny Pierwszak
     

    • Używa czarodziejskich słów: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia.

    • Wykonuje czynności samoobsługowe.

    • Zdejmuje i zakłada części garderoby 

    • Odpina i zapina guziki

    • Zdejmuje, wkłada i wiąże obuwie

    • Myje ręce i twarz używając mydła i ręcznika

    • Przy jedzeniu posługuje się sztućcami, odnosi naczynia

    • Pakuje tornister i wyjmuje potrzebne przybory szkolne.

    • Porządkuje miejsce pracy.

    • Sprawnie przechodzi z jednego pomieszczenia do drugiego.

    • Spokojnie czeka na swoją kolej.

    • Stosuje zasady kulturalnego zachowania wobec dorosłych i rówieśników.

    • Stosownie zachowuje się podczas uroczystości szkolnych i wycieczek.


     

    Regulamin zdobywania odznaki w klasie III
    "Mały twórca" 


    1.   Samodzielna twórczość literacka:
     tworzenie rymowanek, krótkich wierszy oraz tekstów literackich na dany lub dowolny temat,
     układanie rebusów, krzyżówek, zagadek.
    2.   Udział w klasowym lub szkolnym zespole redakcyjnym (gazetki okolicznościowe).
    3.   Wykonywanie prac plastycznych (systematyczna ich prezentacja w Galerii Szkolnej).
    4.   Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych (plastycznych, literackich, recytatorskich).
    5.   Organizowanie przez uczniów konkursów klasowych.
    6.   Rozwijanie umiejętności i zdobywanie wiedzy w zakresie sztuki.
    7.   Udział w spotkaniach z ciekawymi ludźmi (na terenie szkoły i poza).
    8.   Tworzenie albumów:
    Ciekawostki ze świata
    Zwierzaki - cudaki
    Żywioły
    Technika XXI wieku
    Cudze chwalicie swego nie znacie …
    UFO - nadal wielką zagadką
    Mali projektanci mody
    9.   Zabawa w teatr:
      przygotowywanie przedstawień teatralnych,
      wykonywanie scenografii, kostiumów
    10.   Popularyzacja własnej twórczości i talentu.


     

    Regulamin zdobywania odznaki w klasie IV - VI
    "Odkrywca Tajemnic Świata"    I  ŚWIAT KULTURY - literatura, kultura i sztuka

    1.   Twórczość własna dzieci (wiersze, opowiadania, bajki, baśnie, prace redakcyjne do gazetki oraz archiwum klasowego.
    2.    Moje recenzje filmowe i teatralne (ocena filmów pod kątem wartości artystycznych i wychowawczych).
    3.   Próbuję swoich sił jako reżyser, scenograf, aktor (sztuki, kabarety, przedstawienia).
       przygotowanie przedstawienia przez klasę dla szkoły, rodziców,
       wykonanie scenografii, kostiumów.
    4.   Śledzę nowe wydawnictwa książkowe i propaguję je na terenie klasy, szkoły:
       kącik nowości czytelnika,
       recenzje książkowe (na godz. wych.),
    5.   Mówię poprawnie i pięknie językiem ojczystym:
      udział w konkursach recytatorskich,
      aktywny udział w przygotowaniu uroczystości szkolnych,
      klasowy konkurs wiedzy o życiu i twórczości M. Kownackiej.

    II  TAJEMNICE PRZESZŁOŚCI - historia, archeologia, geografia

    1.   Kącik historyczny w klasie, gromadzenie eksponatów i dochodzenie ich źródeł - metryczki.
    2.   Opracowywanie wywiadów z ciekawymi ludźmi: zorganizowanie spotkania, przygotowanie pytań, opracowanie informacji do gazetki lub radia.
    3.   Mój przewodnik po miejscach pamięci narodowej - odwiedzanie miejsc pamięci narodowej i zabytków - ich opis.
    4.   Propagujemy piękno naszego kraju:
       trasy moich indywidualnych wycieczek, sporządzenie tras,
       fauna, flora, zabytki - zdjęcia, rysunki, notatki.

    III   MY W ŚWIECIE PRZYRODY - biologia i ekologia

    1.   Gromadzenie ciekawostek przyrodniczych w formie okazów naturalnych bądź opisów:
       sporządzanie albumów ciekawostek, zielników itp.
    2.   Prowadzenie obserwacji, doświadczeń i eksperymentów przyrodniczych:
       hodowla roślin i zwierząt w klasie i w domu.
    3.   Przygotowanie się do przyrodniczo-ekologicznego quizu ogólnoszkolnego.
    4.   Udział w konkursie plastycznym na plakat ekologiczny.
    5.   Wycieczka do gospodarstw, rozpoznanie i wyszukiwanie produktów "zdrowej żywności".
    6.   Zdrowo żyć - propagowanie zdrowych i kulturalnych form spędzania czasu wolnego:
      higiena w życiu.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135 im. Marii Kownackiej w Warszawie, ul. Grzegorza Przemyka 5
   • sp135@edu.um.warszawa.pl
   • tel./fax (22) 671 33 72
   • SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 135 03-982 Warszawa ul. Grzegorza Przemyka 5
   • Inspektorem Ochrony Danych, przypisanym do naszej szkoły jest: Imię nazwisko – Magdalena Gadomska Adres email - SP135_IOD@DBFOPLD.WAW.PL
 • Galeria zdjęć

  • WOŚP 2020
  • Muzeum Warszawskiej Pragi.
  • Zdjęcia szkoły