•                                                     

    Logopedzi:
    Ewa Kołos
    Urszula Folczak


     

    „Mowa jest najważniejszym i najbardziej precyzyjnym
    narzędziem ludzkiego działania, i jako taka musi być 
    doskonalona również w płaszczyźnie fonetycznej”

       (prof. Bronisław Rocławski)

    Zadania logopedy:

    • prowadzenie badań przesiewowych,

    • diagnoza logopedyczna i odpowiednia do jej wyników organizacja pomocy logopedycznej,

    • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów posiadających zalecenia i u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma,

    • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia (szkoła, dom, koledzy),

    • wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli,

    • kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów, rozwijanie ich sprawności i kompetencji językowych.


    Celem prowadzenia zajęć logopedycznych jest kształtowanie poprawnej mowy dziecka

    Prawidłowo wykształcona mowa ma wpływ na osiągnięcia dziecka w procesie edukacji szkolnej.
    Wpływa m.in. na:

    • precyzyjną komunikację zarówno z rówieśnikami jak i dorosłymi,

    • pomaga w zdobywaniu informacji,

    • pomaga w wyrażaniu swoich uczuć, opinii, emocji,

    • pomaga w samoocenie i budowaniu właściwego obrazu siebie i otoczenia,

    • pomaga w osiąganiu sukcesów.

    Godziny pracy specjalistów 2019-2020

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135 im. Marii Kownackiej w Warszawie, ul. Grzegorza Przemyka 5
   • sp135@edu.um.warszawa.pl
   • tel./fax (22) 671 33 72
   • SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 135 03-982 Warszawa ul. Grzegorza Przemyka 5
   • Inspektorem Ochrony Danych, przypisanym do naszej szkoły jest: Imię nazwisko – Magdalena Gadomska Adres email - SP135_IOD@DBFOPLD.WAW.PL
 • Galeria zdjęć

  • WOŚP 2020
  • Muzeum Warszawskiej Pragi.
  • Zdjęcia szkoły