• Zajęcia pozalekcyjne

     •  

       

      Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą zajęć pozalekcyjnych

       

      ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

     • Oferta edukacyjna

     • Przesłanie Patronki naszej szkoły wzmacnia ideę integracji, nadaje jej szczególny charakter. Powoduje, że szkoła staje się miejscem, w którym każdy uczeń, niezależnie od poziomu rozwoju czuje się bezpiecznie, dobrze, aktywnie uczestniczy w procesie  edukacji budując własną tożsamość. 

      Co integracja daje dzieciom?

      • eliminuje izolację uczniów niepełnosprawnych, 

      • daje możliwość wzajemnego uczenia się siebie, 

      • uczy wrażliwości i wzajemnej akceptacji,

      • uczy współdziałania w grupie, odpowiedzialności za efekty wspólnej pracy,

      •  nie sprzyja rywalizacji,

      • daje szansę uczenia się dawania i przyjmowania pomocy,

      •  kształci kreatywność, przełamuje bariery niemożliwości  w osiąganiu zamierzonych celów,

      •  zapewnia uczniom szczególnie uzdolnionym pracę na poziomie  odpowiadającym ich dążeniom i oczekiwaniom.

     • Szkoła przyjazna :

      • Tu dzieci czują się bezpiecznie

      • Nauczyciel jest partnerem w drodze do poznawania świata

      • Uczniowie odkrywają swoje możliwości

      • Rozwijają swoje zainteresowania, uzdolnienia, ambicje i aspiracje

      • Przezwyciężają trudności wynikające z barier rozwojowych, przeżyć i doświadczeń

     • Oferujemy:

      • przyjazną atmosferę w 20 osobowych klasach

      • bezpieczeństwo i wiedzę bez stresu dla Państwa dzieci

      • dwóch pedagogów w klasie: nauczyciel prowadzący i nauczyciel wspomagający z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym

      • życzliwych, kompetentnych, odpowiedzialnych nauczycieli

      • fachowo prowadzone zajęcia terapeutyczne

      • troskliwą opiekę specjalistów: pedagaga, psychologa, logopedy, terapeuty

      • naukę języka angielskiego od klasy I

      • dostosowywanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

      • zajęcia na basenie dla klas drugich

      • różnorodne koła zainteresowań

      • zajęcia sportowe

      • opiekę świetlicy od 7.00 do 18.00

      • smaczne, niedrogie, pełnowartościowe obiady

      • dobrze wyposażoną placówkę

      • wydzieloną część dla oddziału przedszkolnego

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135 im. Marii Kownackiej w Warszawie, ul. Grzegorza Przemyka 5
   • sp135@edu.um.warszawa.pl
   • tel./fax (22) 671 33 72
   • SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 135 03-982 Warszawa ul. Grzegorza Przemyka 5
   • Inspektorem Ochrony Danych, przypisanym do naszej szkoły jest: Imię nazwisko – Magdalena Gadomska Adres email - SP135_IOD@DBFOPLD.WAW.PL
 • Galeria zdjęć

  • WOŚP 2020
  • Muzeum Warszawskiej Pragi.
  • Zdjęcia szkoły