• Turniej Szachowy na terenie Sejmu R.P.

     • Dzieci z naszej szkoły uczestniczyły w Turnieju Szachowym na terenie Sejmu R.P. Turniej objęty był m. innymi  patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiego Związku Szachowego, Ministra Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.1.Weronika Lipniacka uczennica klasy Ib otrzymała   Puchar Marszałka Sejmu R.P.za postawę Fair Play.2.Alicja Napora ucz. kl. Ib  otrzymała nagrodę dla najmłodszego uczestnika turnieju.3.Mikołaj Wesołowski ucz. kl.Ia uzyskał V kategorię szachową.4.Rafał Janczyk ucz. kl.IIIa uzyskał V kategorię szachową.5. Alicja Napora ucz.kl.Ia uzyskała V kategorię szachową.Pozostałe dzieci: Kaja Kusak ucz.kl.IaStanisław Zalewski ucz.kl.IaGabrysia Matuszewska ucz.kl.IaGabrysia Siwak ucz.kl.IaTymon Grzechowski ucz.kl.Ib.Alicja Cieślik ucz.kl.IbAntonina Kasjanowicz ucz.kl.IaBarbara Wójcik ucz.kl.IVaotrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki.Gratulacje!!! 

     • Kampania Dzień bez Śmiecenia

     • Pod adresem www.dzienbezsmiecenia.pl , w materiałach do pobrania, znajdą Państwo dodatkowe grafiki i quizy wskazujące jak prostymi krokami każdy z nas może wpłynąć na lepszy stan środowiska.

     • Warszawski Program „Lato w Mieście” 2019

     • Szanowni Państwo,

      informacje o zakwalifikowaniu na Warszawski Program „Lato w Mieście” 2019 można uzyskać – od 6 maja 2019 roku, od godz. 16:00 -  poprzez zalogowanie się  do  elektronicznego systemu zgłoszeń pod adresem: https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

      Rodzice/prawni  opiekunowie uczniów zakwalifikowanych na Warszawski Program ”Lato w Mieście” 2019 proszeni są o potwierdzenie w terminie od 6 maja 2019 roku, od godz. 16:00  do 16 maja 2019 roku, do  godz. 10:00 woli uczestnictwa                                       w ww. Programie - poprzez złożenie w sekretariacie szkoły, w  której uczeń                               został zakwalifikowany - pobranej z elektronicznego systemu zgłoszeń (https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl) karty kwalifikacyjnej oraz dokonanie opłaty za posiłki na konto szkoły do której uczeń został zakwalifikowany.  Uczniowie zwolnieni  w ciągu roku szkolnego 2018/2019 z opłat za posiłki proszeni                                      są  o dostarczenie wraz z ww. kartą kwalifikacyjną zaświadczenia  o zwolnieniu z opłat z macierzystej szkoły.

      Potwierdzenie woli jest warunkiem uczestnictwa w Warszawskim Programie „Lato w Mieście” 2019.

      Zgodnie z harmonogramem zapisów na Warszawski Program                                       „Lato w Mieście” 2019 w dniu 20 maja 2019 roku o godz. 14:00 zostaną przekazane za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń (https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl) informacje, o kandydatach przyjętych i nieprzyjętych                      na Warszawski  Program „Lato w Mieście” 2019.

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135 im. Marii Kownackiej w Warszawie, ul. Grzegorza Przemyka 5
    • sp135@edu.um.warszawa.pl
    • tel./fax (22) 671 33 72
    • SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 135 03-982 Warszawa ul. Grzegorza Przemyka 5
    • Inspektorem Ochrony Danych, przypisanym do naszej szkoły jest: Imię nazwisko – Magdalena Gadomska Adres email - SP135_IOD@DBFOPLD.WAW.PL
  • Galeria zdjęć

   • WOŚP 2020
   • Muzeum Warszawskiej Pragi.
   • Zdjęcia szkoły