• Szkoła Podstawowa Nr 135 przy ul. Bartosika 5 na Gocławiu została powołana decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w dniu 18.01.1980 r. Funkcję dyrektora szkoły powierzono pani mgr Grażynie Stankiewicz.
      

     1.03.1980r zadźwięczał pierwszy dzwonek, który był sygnałem rozpoczęcia nauki dla sześćdziesięciorga dzieci z klas II i III.

     Ale już w r.szk. 1980/81 zatrudnionych było 25 nauczycieli i uczyło się 300 uczniów z kl. I-IV i zerówki. Był to czas wytężonej pracy. Zespół nauczycieli, wspierany przez rodziców, budował własną tożsamość i wypracowywał koncepcję rozwoju szkoły.
      

     Rok szkolny 1984/85 był szczególnie trudny. Liczba uczniów wzrosła do 1200. Lekcje trwały od 8.00 do 18.00. Dzieci uczyły się na trzy zmiany. W budynku wykorzystano wszystkie możliwe miejsca na zajęcia dla uczniów.
      

     Sytuacja uległa poprawie w 1985/86. W szkole nastąpiła reorganizacja i uczniowie kl. IV przeniesieni zostali do nowej placówki na Gocławiu, przeznaczonej dla uczniów kl. IV-VIII.
      

     1 marca 1985r szkoła otrzymała imię polskiej pisarki Marii Kownackiej, która całą twórczość poświęciła dzieciom. Tego dnia Plastuś stał się symbolem i maskotką szkoły. W dniu nadania szkole imienia odwiedziła nas telewizja. Pisali o nas również w "Świerszczyku".

     1 marca 1990r, w dziesiątą rocznicę powstania szkoły przyznano jej sztandar. Umieszczono na nim motto: ..."dawać dzieciom uśmiech, radość i serce". Otwarta została również izba pamięci Patronki.
      

     W roku 1991/92 została utworzona pierwsza klasa integracyjna, która zapoczątkowała proces tworzenia szkoły integracyjnej.
     W 1997 roku w szkole zainstalowano długo oczekiwaną windę oraz wybudowano podjazdy.

     (Ta czarna gablota to winda.)--->
      

     W roku szkolnym 1999/2000 - powołano Zespół Szkół Integracyjnych dla dwóch szkół: Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr135 i Integracyjnego Gimnazjum Nr29. Obie szkoły otrzymały status bezrejonowych szkół integracyjnych. 
      

     7 października 2002 odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej pełnowymiarowej sali gimnastycznej. Władze miasta i dzielnicy podpisały akt erekcyjny.
      

     20 stycznia 2005 Burmistrz Dzielnicy Praga Południe Tomasz Koziński wraz z przedstawicielami radnych oraz społecznością szkolną uroczyście otworzył halę sportową. Sala składa się z 3 sektorów przedzielonych kotarami. Obok budynku powstało piękne boisko, bieżnia tartanowa i skocznia.

     11 marca 2005r w ZSI Nr75 odbyła się uroczystość 25-lecia tej placówki. Jubileusz szkoły zbiegł się z 40-leciem pracy pani dyrektor Grażyny Stankiewicz. W tym dniu zastępca Burmistrza Dzielnicy Krzysztof Wieczorek przekazał Gimnazjum Nr29 sztandar z wizerunkiem i myślą Janusza Korczaka, ufundowany przez władze dzielnicy i Radę Rodziców.
      

     W czerwcu 2005 odeszła  na emeryturę p. dyr. Grażyna Stankiewicz, która krzewiła ideę integracji, budowała pozytywne więzi i pomagała przezwyciężać istniejące stereotypy w świadomości społecznej. Jej kreatywna postawa sprawiła, że szkoła stała się wzorcem w zakresie integracji, a z naszych doświadczeń korzystali zarówno nauczyciele z kraju jak i z zagranicy. Jej praca była doceniana przez władze oświatowe i potwierdzana licznymi nagrodami oraz wyróżnieniem "SAPERE AUSO".


      

     Od września 2005 obowiązki dyrektora przejęła pani Monika Bazułka. Wniosła do szkoły ożywczy powiew. Miała pasję i wielkie plany, lecz po długiej i ciężkiej chorobie odeszła od nas. 
     Koncepcję swoich poprzedniczek -tworzenia szkoły przyjaznej dziecku -  kontynuuje, wzbogacając własnymi pomysłami od 2007r pani dyrektor Krystyna Pawlaczyk.
     Szkoła należy do pierwszych Krajowych Liderów Integracji. Jest szkołą ćwiczeń dla studentów APS(Akademii Pedagogiki Specjalnej) i CMPP-P(Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej)

      

     Rok szkolny 2006/2007 obfitował w liczne atrakcje. We wrześniu inauguracja nowego roku szkolnego odbyła się z udziałem Prezydenta  M.St. Warszawy Kazimierza Marcinkiewicza. Przez jeden dzień pełnił on również funkcję nauczyciela naszej szkoły i przeprowadził lekcję fizyki w klasie gimnazjalnej.
      

     Gościliśmy też uczestniczki "Miss World" oraz piosenkarkę Edytę Górniak.

      

     17.06.2008 roku zmarła po ciężkiej chorobie była pani dyrektor Grażyna Stankiewicz.

      

      

     Szkołą integracyjną jesteśmy od 1991 roku. Początkowo nauczaniem i wychowaniem objęte były dzieci z klas I -IV, a od 1999 roku wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 135 i Gimnazjum Nr 29. Obecnie w dwóch szkołach uczy się 387 uczniów.
      

     2009/2010 
     30- lecie działalności szkoły podstawowej. Jubileusz łączył się z 10 rocznicą powstania gimnazjum i połączeniem obydwu placówek w zespół szkół.
      

     W lutym 2015 roku obchodziliśmy 35 lat naszej szkoły.
     Były kwiaty, przemówienia i oczywiście występy uczniów.
     Na uroczystości pojawili się nauczyciele, którzy współtworzyli szkołę oraz władze dzielnicy.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135 im. Marii Kownackiej w Warszawie, ul. Grzegorza Przemyka 5
   • sp135@edu.um.warszawa.pl
   • tel./fax (22) 671 33 72
   • SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 135 03-982 Warszawa ul. Grzegorza Przemyka 5
   • Inspektorem Ochrony Danych, przypisanym do naszej szkoły jest: Imię nazwisko – Magdalena Gadomska Adres email - SP135_IOD@DBFOPLD.WAW.PL
 • Galeria zdjęć

  • WOŚP 2020
  • Muzeum Warszawskiej Pragi.
  • Zdjęcia szkoły